Hikaru no Go, Vol. 5 (Hikaru No Go (Graphic Novels))
Yumi Hotta
VIZ Media LLC (2005-10-10)
売り上げランキング:31707位
語数:7,000語 / YL:2.5 / オススメ度:(4.0)
ヒカルがかなりの勢いで、成長していきます。 これを見ると自分でも囲碁が結構簡単にできそうと感じるから面白い。 英語もあまり意識しないで楽しめます。 Hikaru no Go, Vol. 5 (Hikaru No Go (Graphic Novels))