Hikaru no Go, Vol. 13 (Hikaru No Go (Graphic Novels))
Yumi Hotta
VIZ Media LLC (2008-10-07)
売り上げランキング:54730位
語数:5,000語 / YL:3.4 / オススメ度:(4.0)
ヒカルの碁13冊目