Hikaru no Go, Vol. 14 (Hikaru No Go (Graphic Novels))
Yumi Hotta
VIZ Media LLC (2009-02-03)
売り上げランキング:50116位
語数:5,000語 / YL:3.5 / オススメ度:(4.0)
ヒカルの碁14冊目